KNIHOVNA

Koncem září s partou ve skalách - není to lepší než děckám pustit televizi?