KNIHOVNA

Rodinka na rybníčku zarostlém okřehkem, dost se bála.