KNIHOVNA


Okolí souhvězdí Orion a jasné hvězdy

- Blíženci s hvězdami Pollux (oranžový) a Castor (bílý) / vlevo úplně nahoře
- Býk a hvězda Aldebaran (oranžová)
- Velký pes a hvězda Sírius (největší)
- Malý pes a hvězda Procyon

Foto souhvězdí Orion

- takto svítí Orion na noční obloze
- nejjasnější objekty:
   horní dvě hvězdy
   prostřední tři hvězdy (pás)
   mlhoviny pod "pásem"
   dolní dvě hvězdy8 - mlhovina Koňská hlava pod hvězdou Alnitak (5)

8 - mlhovina Koňská hlava pod hvězdou Alnitak (5), otočená o více než 90o vlevo a ještě více přiblížena
9 - mlhovina M 42 se skupinou čtyř velkých hvězd (Trapez) + detail mlhoviny KL (motýl)

Objekty souhvězdí Orion

1 - Betelgeuse
- nejjasnější hvězda souhvězdí
- červený veleobr
- nepravidelně pulsující (1 mag)
- jedna z největších hvězd = 550-900 průměrů Slunce

2 - Bellatrix
- třetí nejjasnější hvězda souhvězdí
- modrý obr
- 1,6 mag

3 - Rigel
- druhá nejjasnější hvězda souhvězdí
- modrobílý veleobr
- 0,1 mag
- jedna z nejsvítivějších hvězd = 50 000 Sluncí

4 - Saiph
- šestá nejjasnější hvězda souhvězdí
- modrý veleobr
- 2,1 mag

5 - Alnitak
- pátá nejjasnější hvězda souhvězdí
- modrý veleobr
- 1,7 mag
- v blízkosti se nachází komplex mlhovin

6 - Alnilam
- čtvrtá nejjasnější hvězda souhvězdí
- modrý veleobr
- 1,6 mag

7 - Mintaka
- sedmá nejjasnější hvězda souhvězdí
- modrý obr
- 2,2 mag

8 - Koňská hlava
- mlhovina viditelná pouze silnějšími dalekohledy
- její tvar připomíná koňskou hlavu

9 - M 42
- velká mlhovina (nad ní je mlhovina menší M 43)
- 4 mag
- Uprostřed je Trapez - skupina čtyř jasných hvězd. Vpravo nad Trapezem je červený útvar připomínající motýla. Je to mlhovina Kleinman-Low (KL), uvnitř které se nachází hvězda IRc2. Hvězdný vítr vytváří kolem IRc2 "oblak" tvarem připomínající motýla.

Orion - tato krása noční oblohy na nás svítí z dost velkých dálek. Má se za to, že nejbližším objektem je Bellatrix (2) se vzdáleností od nás 450 světelných let. (Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou světlo, se svojí rychlostí 229792.5 km/s, uletí za jeden pozemský rok. Pro srovnání - Slunce je od nás vzdáleno 8,3 světelných minut a Měsíc 1,3 světelné sekundy.
Bellatrix je tedy vzdálen - přibližně:
    4 257 329 309 100 000 km.