KNIHOVNA

Jak číst bibli

Bible je kniha, kterou může číst každý a kde základnímu učení - o záchraně člověka Bohem, může každý porozumět.
Jsou v ní popsány i dějiny, proroctví, ustanovení, poezie,… to už bývají témata třeba složitější a ne vždy se jim porozumět daří.
Zkusme se při čtení bible řídit těmito poznámkami:

Základní učení bible - evangelium. Nebyli jsme stvořeni pro tento poškozený a porušený svět. Všichni toužíme po návratu do lepšího světa, dokonalého, krásného, jistého, se vztahy lásky a pokoje. Nic menšího neuspokojí hlad našeho nitra. Bůh nebes nabízí každému záchranu a návrat "domů". Na každém z nás - svobodných bytostech - je, jak se rozhodneme a jestli tento nabízený dar od Vládce vesmíru přijmeme.